Press "Enter" to skip to content

ป้ายกำกับ: ข่าวสารภาคเหนือ

เตือนประชาชนทุกคนเชื้อไวรัสชนิดต่าง ๆ กับ 3 โรค ที่มาในช่วงฤดูฝน

เตือนประชาชนทุกคนเชื้อไวร…

Leave a Comment

โครงการเยาวชนพลเมือง ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย

โครงการเยาวชนพลเมือง ร่วม…

Leave a Comment

วันหยุดยาว 4 วัน !!! เที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ พบกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย

สวนสัตว์เชียงใหม่ เตรียมจ…

Leave a Comment

กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตัวแทนจ.แพร่ 3 ผลงาน

กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรร…

Leave a Comment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 กั…

Leave a Comment