Press "Enter" to skip to content

ผู้เขียน: Larisa

สายตรวจช้างเผือก ตั้งจุดตรวจหลังวัดโลกโมฬี ตรวจพบ ยาไอซ์ จำนวน 5 ถุงเล็ก

เมื่อวันพุธ ที่ 22 กรกฎาค…

Leave a Comment

คนสันติสุขไม่ทิ้งกัน ได้ร่วมกันออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตตำบลดู่พงษ์

เมื่อวันพุธ ที่ 22 กรกฎาค…

Leave a Comment

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ ระหว่างสถานประกอบการชั้นนำ

ระหว่างวันที่ 21–22 กรกฎา…

Leave a Comment

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการ

เมื่อวันอังคาร ที่ 21 กรก…

Leave a Comment

สมาชิกสภาเกษตร จังหวัดลำพูน วิงวอนให้ช่วยเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

นายวิชาญ จาระธรรม สมาชิกส…

Leave a Comment