Press "Enter" to skip to content

พาณิชย์ฯ จังหวัดลำพูน ประกาศราคาซื้อขายลำไย ปี 2563

ด้วยคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ได้ประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 มีมติมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ทำการติดตามสถานการณ์ ราคาลำไยภายในจังหวัด และจัดทำการประกาศราคาลำไยรายวัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาลำไย ปี 2563 จังหวัดลำพูนจนกว่าคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด จะมีประกาศหยุดใช้มาตรการ เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยทั่วกัน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จึงขอประกาศราคาซื้อขายลำไยในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

อ่านต่อ..

Be First to Comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *