Press "Enter" to skip to content

เดือน: มกราคม 2021

อำเภอสอง ออกตรวจเยี่ยมด่านตรวจป้องกันโควิด 19 สั่งคุมเข้มร้านอาหาร

อำเภอสอง ออกตรวจเยี่ยมด่า…

Leave a Comment

คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดลำพูน ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว

คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหว…

Leave a Comment