Press "Enter" to skip to content

เดือน: กันยายน 2020

“เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ” และ “ตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน”

เมื่อวันอังคาร ที่ 2 กันย…

Leave a Comment

พิธีมอบวุฒิบัตร พัฒนาคุณภาพชีวิตในการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุ

ช่วงเช้าวันนี้ (3 กันยายน…

Leave a Comment

ชาวบ้าน บ้านวังเลียงผวา! เจ้าแม่ตะเคียนทองพิโรธ ชาวบ้านมีอันเป็นไป

ชาวบ้าน บ้านวังเลียงผวา! …

Leave a Comment

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จัดกิจกรรม โครงการรู้เท่าทันโลกออนไลน์

วันนี้ (วันอังคาร ที่ 1 ก…

Leave a Comment

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ ท…

Leave a Comment

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ

เมื่อวันเสาร์ ที่ 29 สิงห…

Leave a Comment