Press "Enter" to skip to content

เดือน: สิงหาคม 2020

โครงการ พัฒนาการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกาแฟอัตลักษณ์ไทยให้แก่เกษตรกร

เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 สิง…

Leave a Comment

พิธีปิดการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู…

Leave a Comment

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ร่วมพิธีรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ

เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 สิงห…

Leave a Comment

โครงการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่สัมพันธ์ พัฒนาวัดและชุมชน ณ วัดสวนดอก

โครงการวิทยาลัยเทคนิคเชีย…

Leave a Comment

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ จังหวัดลำปาง เตือนชาวบ้านเตรียมรับมือน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ จ…

Leave a Comment

โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านถิ่นม่วน จัดโครงการ เสริมสร้างสุขภาพผู้สูงวัยด้วยกีฬาวู๊ดบอล

ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านถิ่…

Leave a Comment

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 ส…

Leave a Comment