Press "Enter" to skip to content

โรงเรียนอนุบาลแพร่ รับรางวัลเกียรติยศ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอนุบาลแพร่ รับรางวัลเกียรติยศ ปีการศึกษา 2562  เมื่อวันอังคาร ทึ่ 1 กันยายน 2563 ทึ่หัองประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1(สพป.แพร่ เขต 1) ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2563 พร้อมทั้งจัดมอบประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียน โรงเรียนที่มีผลงานดึเด่นในด้านต่าง ๆ

นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลแพร่ ได้รับรางวัลจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3รางวัล ได้แก่
รางวัลยอดเยี่ยม อันดับที่ ๑ คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระฯ ชั้น ป.6 สูงกว่าระดับชาติ ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
รางวัลยอดเยี่ยม ลำดับที่ 12คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระฯ ชั้น ป.6 สูงกว่าระดับชาติ
รางวัลยอดเยี่ยม นักเรียนสอบได้คะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระฯ ชั้นป.6เต็ม 100 คะแนน

รางวัลการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
รางวัลยอดเยี่ยม ลำดับที่ 3โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมความสามารถ 2 ด้าน สูงกว่าระดับชาติ
รางวัลยอดเยี่ยม โรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจำแนกรายด้าน เต็ม 100 คะแนน
รางวัลยอดเยี่ยม ลำดับที่ 35 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมความสามารถ 2 ด้าน สูงกว่าระดับชาติ

ชาลีคาร์ เต้นท์รถเชียงใหม่

Be First to Comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *