Press "Enter" to skip to content

โรงเรียนบ้านนาตุ้ม อำเภอลอง เปิดห้องสมุดมีชีวิต เรียนรู้ผ่าน QR Code ได้

เมื่อวันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 09.45น. ณ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2(สพป.แพร่ เขต 2) ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2(ผอ.สพป.แพร่ เขต 2) ได้มอบหมายให้ ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษษแพร่ เขต 2(รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2) เป็นประธาน เปิดศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนและชุมชนบ้านนาตุ้ม โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤติเดช สันติวชิระกุล ส.ส.แพร่ เขต 2 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตุ้ม ผู้มีเกียรติ ประชาชนชาวบ้านนาตุ้มและใกล้เคียงมาร่วมในพิธีจำนวนมาก

โดยมี ดร.ศิปภา ปุญชุพิศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตุ้ม ได้รายงานว่า ด้วยความร่วมมือร่วมใจ พลังศรัทธา บวร เริ่มสร้างเมื่อวันแม่ 12 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อใช้ประโยชน์เป็นศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนและชุมชน ปฏิบัติตามคำพ่อสอน แนวพระราชดำริจากพระมหากรุณาธิคุณสืบสานสู่ก้าวใหม่ ผ่านกิจกรรม สืบสาน รักษา ต่อยอด อยู่รอด พอเพียง อย่างยั่งยืน ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ และถวายน้อมรำลึกในพระมหาเพื่อให้ชุมชนและนักเรียนใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.แพร่ แพร่ เขต 2 ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า จุดเด่นของห้องสมุดและที่เรียกว่าห้องสมุดมีชีวิต คือ สามารถสแกน QR Code ที่ติดในห้องสมุดแล้วสามารถเรียนรู้เรื่องราวศิลปวัฒธรรมของ บ้านนาตุ้ม ประวัติของ อำเภอลอง และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่จะมีปราชญ์ท้องถิ่นมาให้ความรู้ สอนอาชีพให้แก่คนในชุมชน ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นี้ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม เปิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอรนระดับชั้นอนุบาลศึกษา ถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 91 คน

Be First to Comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *