Press "Enter" to skip to content

โครงการเยาวชนพลเมือง ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย

โครงการเยาวชนพลเมือง ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย ( Thai Civic Education Foundation – TCE Foundation ) , เครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย ภาคเหนือ , คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะรัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ , โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนพลเมือง ระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซึ่งมีโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วม จำนวน 24 โรงเรียน โดยโครงการเยาวชนพลเมืองได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ ทักษะพลเมืองประชาธิปไตย และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ในการขับเคลื่อนโครงการเยาวชนพลเมืองภาคเหนือในแต่ละพื้นที่ โดยวิทยากรกระบวนการ รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง , ผศ.ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ , ดร.ฌัชชภัทร พานิช , ดร.สุพิชฌาย์ ปัญญา , ดร.ณกานต์ อนุกูลวรรธกะ และอาจารย์ชัยณรงค์ จารุพงษ์พัฒนะ นอกจากนี้ โครงการเยาวชนพลเมืองในครั้งนี้ได้ใช้กระบวนการเชิงประสบการณ์ ฐานชุมชน ที่นักเรียนได้ลงพื้นที่จริง ในชุมชนตำบลออนใต้ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรกระบวนการจากโรงเรียนสันกำแพง และปราชญ์ชุมชน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

blackcat agency การตลาดออนไลน์

Be First to Comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *