Press "Enter" to skip to content

แม่แตง จัดงาน เงาะ และของดีอำเภอแม่แตง คึกคัก 2 วันซ้อน

เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 มีพิธีเปิดงาน “เงาะ และของดีอำเภอแม่แตง” ปี 63 โดยนายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้ นางภัทราวดี สุทธิธนกูล นายอำเภอแม่แตง กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ 2563 (งานเงาะและของดีอำเภอแม่แตง) พร้อมด้วย นางอารีย์ ชัยขัน ส.อบจ.แม่แตง รองประธานสภาอบจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี และทุกภาคส่วนใน อำเภอแม่แตง แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นางภัทราวดี สุทธิธนกูล นายอำเภอแม่แตง กล่าวว่าการจัดงานในวันนี้ สืบเนื่องจากการ ที่ทุกภาคส่วนของ อำเภอแม่แตง ได้เห็นพ้องกันว่า อำเภอแม่แตง มีจุดเด่นด้านความหลากหลายเชิงสังคมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะ “เงาะ” ซึ่งเป็นเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของ อำเภอแม่แตง จากการที่เมืองแม่แตงเดิมเป็นชุมชนเก่าแก่ในอดีต และการอาศัยอยู่รวมกันมีผู้คนหลายเผ่าพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกัน ส่งผลให้เกิด วัฒนธรรมประเพณีอันผสมผสานระหว่างกลุ่มชนต่างๆ ทางด้านกายภาพ อำเภอแม่แตงมีลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกันดังมีทั้งภูเขาสูง และพื้นที่ราบ

ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่หลากหลายและสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง จึงได้ร่วมกันจัดพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งานเงาะและของดีอำเภอแม่แตง) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของดีของอำภอแม่แตง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของอำเภอแม่แตง เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ศิลปะของอำเภอแม่แตง

ชาลีคาร์ ขายรถ 

Be First to Comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *