Press "Enter" to skip to content

แม่ฮ่องสอน สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือภัยหนาว พร้อมดูแลประชาชน

แม่ฮ่องสอน สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือภัยหนาว พร้อมดูแลประชาชน เมื่อวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เผยว่า พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการฯแต่ละจังหวัด แต่ละแห่งดำเนินการติดตามสภาพอากาศ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว โดยคาดการณ์ว่าในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวม 52 จังหวัดจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณยอดดอย จะมีอากาศหนาวจัดและมีโอกาสเกิดน้ำค้างแข็งอยู่บ่อยครั้ง

ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการสั่งการไปยังศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ ให้เตรียมความพร้อมรับมือภัยหนาวด้วยการดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ภายใต้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ ในการสำรวจพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวหรือหนาวจัด การแจ้งเตือนและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาว

ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย การจัดเตรียมเครื่องกันหนาว
การปรับปรุงแผนเผชิญเหตุของอำเภอ โดยเฉพาะการสำรวจปรับปรุงข้อมูลบัญชีผู้ประสบภัยหนาวกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการ ทุพพลภาพ สตรีมีครรภ์ และผู้มีรายได้น้อยให้เป็นปัจจุบัน และปรับปรุงข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ ฯ ทันทีเมื่อเกิดภัย พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยทหาร ภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรการกุศล มูลนิธิ และประชาชนจิตอาสา แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเพื่อบูรณาการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวไม่ซ้ำซ้อนกัน และเป็นไปอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ขอให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวอย่างเคร่งครัด

สนับสนุนโดย ufa

Be First to Comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *