Press "Enter" to skip to content

เทศบาลตำบลบ้านธิ รับรางวัลสำหรับ ประจำปีการศึกษา 2562

เทศบาลตำบลบ้านธิ รับรางวัลสำหรับ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้มอบหมายให้นางสาวชนาธิป อภิวงค์งาม ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านธิ และนางสาวสุพัตรา ปินตา ครู คศ.2 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้เข้ารับรางวัลสำหรับ องค์กรที่มีโรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการโครงการมอบรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพี้นฐาน (O-NET) ซึ่งสถาบันการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ จนถึง 1 มีนาคม 2563

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ประมวลผลคะแนน และดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียน เพื่อรับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า เทศบาลตำบลบ้านธิเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 และโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภท ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)สูงสุด สถานศึกษาขนาดกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อันดับที่ 3 โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประธานในพิธี

Be First to Comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *