Press "Enter" to skip to content

เชียงรายจัดกิจกรรม Kick Off “ร่วมใจไม่เผาฟาง สร้างเกษตรยั่งยืน”

เชียงรายจัดกิจกรรม Kick Off “ร่วมใจไม่เผาฟาง สร้างเกษตรยั่งยืน” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเริ่มการขับเคลื่อน Kick Off สานพลังเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา “ร่วมใจไม่เผาฟาง สร้างเกษตรยั่งยืน” ณ ที่บ้านปง หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนเกษตรกรจากทั่วทั้ง 18 อำเภอ ทั่วจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการนำเสนอทางเลือกในการจัดการกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผา อันเป็นสาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบป้ายชุมชนปลอดการเผา ให้แก่ผู้แทนทั้ง 18 อำเภอ และมอบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ให้แก่เกษตรกรอีก 40 รายด้วย จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงราย นิทรรศการสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของ นิทรรศการพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นิทรรศการการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชบนพื้นที่สูง นิทรรศการชุมชนปลอดการเผา ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรที่ปลอดการเผา ตามลำดับ

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ยังได้เยี่ยมชมการจัดฐานเรียนรู้ให้แก่เครือข่ายเกษตรกรต้นแบบจาก 18 อำเภอ ที่ได้ผ่านการฝึกปฏิบัติด้านการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งมีฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ไถกลบ ฐานการอัดฟางก้อนและการเชื่อมโยงตลาดฟางข้าว ฐานทำอาหารสัตว์จากฟางข้าว ฐานการเพาะเห็ดฟางในนาข้าว และการใช้ฟางข้าวคลุมดิน และฐานการทำอาหารปลาจากฟางข้าวด้วย

สนับสนุนโดย ufa

Be First to Comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *