Press "Enter" to skip to content

สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน เปิดจุดเช็คอินแห่งใหม่ร้านสเวนเซ่นส์ สาขากาดน่าน

เมื่อวันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลาประมาณ 18.00 น. สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับ บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ได้เปิดทำการอาคารเอกลักษณ์ไทลื้อกาดน่าน และเปิดทำการ ร้านสเวนเซ่นส์ สาขากาดน่าน แห่งเดียวในโลกที่อาคารออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมไทลื้อ ตามแบบฉบับของชาวจังหวัดน่าน ที่บริเวณด้านหน้ากาดน่าน ตรงข้ามสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน อย่างเป็นทางการ โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี นายประพัฒน์ เสียงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และนางสาววรวิมล ขัตติพัฒนาพงษ์ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดีโดยพร้อมเพรียงกัน

จังหวัดน่าน เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมีวัฒนธรรม อันโดดเด่นเป็นของตนเอง สืบทอดจากอดีตมาถึงปัจจุบัน จนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม ศิลปกรรมต่าง ๆ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และมีโบราณสถานที่ยังทรง บทบาทสำคัญต่อชุมชนเช่นในอดีตจึงได้ชื่อว่า “เมืองเก่าที่มีชีวิต” เอกลักษณ์และศักยภาพเป็นเมืองทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุผลคือ “เมืองเก่าน่าน”เป็นเมืองที่มีชีวิต เจ้าของอาคารอยู่อาศัยได้เป็นปกติ และใช้ชีวิต ความสัมพันธ์ที่สมดุลของการอยู่ร่วมกันของคนกับศิลปกรรมและ ธรรมชาติอย่างกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน มีการบริหาร จัดการที่เหมาะสมของเมืองเก่า ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของล้านนาตะวันออกแบบน่าน เป็นแหล่ง เรียนรู้และสืบทอดเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีแบบน่านให้กับชาวน่าน ชาวไทยและชาวต่างประเทศ เช่นมาชมคุ้มเจ้าราชบุตรแล้วเข้าใจ วิถีชีวิตของเจ้าน่าน เมืองน่านเมื่อร้อยปีก่อน วิสัยทัศน์จังหวัดน่าน คือ “เมืองสงบสุข ธรรมชาติสมบูรณ์คุณภาพ ชีวิตดี วิถีพอเพียง” ยุทธศาสตร์การค้าจังหวัดน่าน เมืองแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและบริการเชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม” โดยมีกลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์และวัฒนธรรมเพื่อเป็นแรงผลักดันสู่การพัฒนาธุรกิจด้านต่าง ๆ อีกด้วย

อ่านต่อ..

Be First to Comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *