Press "Enter" to skip to content

พิธีมอบวุฒิบัตร พัฒนาคุณภาพชีวิตในการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุ

ช่วงเช้าวันนี้ (3 กันยายน 2563) เวลาประมาณ 10.30 น. “พัฒนาคุณภาพชีวิตในการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุ” โดยทาง นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสลีลญา แก้ว ปลัดอาวุโสทำการแทนนายอำเภอแม่อาย เป็นประธานมอบมอบวุฒิบัตรใบประกาศฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ชั้นสูงให้ผู้สูงอายุที่ได้เข้ามารับการเรียนรู้ เป็นหมู่คณะในโรงเรียนต้นหมื้ออาวุโสทยาลัย ที่ได้เข้ามารับการฝึกอบรมจนจบหลักสูตร ได้เข้ามาร่วมแบ่งปันความรู้ความสามารถ และร่วมแก้ปัญหาร่วมกัน ในการครองตนอยู่ในกลุ่มผู้อาวุโส

โดยทาง นายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงบประมาณช่วยส่งเสริมกับผู้สูงอายุ และได้เปิดเรียนและอบรมผู้สูงอายุในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนกรกฏาคม 2563 เป็นเวลา 3 เดือนโดยมีผู้อาวุโสเข้าร่วมโครงการจำนวน 113 คน จบหลักสูตรจำนวน 113 คน ซึ่งมาจาก 12 หมู่บ้าน ในตำบลสันต้นหมื้อ ซึ่งมีนายประเสริฐ จันทะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดหลักสูตรต่าง ๆ ให้ผู้มีอายุได้เรียนรู้ ซึ่งเป็นเรื่องที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองการดูแลคุ้มครองตัวเองและพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้ของโลกาภิวัฒน์ และโควิด-19 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจอารมณ์และสังคม และเสริมสร้างการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน เตรียมพร้อมตัวเองให้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคตอย่างมีความสุข

blackcat agency รับทำ SEO

Be First to Comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *