Press "Enter" to skip to content

ติดตามความคืบหน้า “โครงการบ้าน นี้มีรัก ปลูกผักกินเอง“

เมื่อวาน วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้ติดตามความคืบหน้า “โครงการบ้าน นี้มีรัก ปลูกผักกินเอง“ ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ราษฎร มีพืช ผัก สวนครัว ในบริเวณบ้าน เพื่อให้มีผักที่ปลอดภัยสารพิษบริโภค หากเหลือ สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริม

โดยศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้ขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานจาก ศูนย์พัฒนาพันธ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ ดำเนินการแจกจ่ายให้หน่วยขึ้นตรงและเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน,เชียงใหม่ ,เชียงรายและ พะเยา จำนวน 19 หมู่บ้าน 910 ครัวเรือน โดยใช้พื้นที่ว่างของหน่วยและพื้นที่ของเกษตรกร ทำการเพาะปลูกเมล็ดพันธ์พืชพระราชทาน เลี้ยงกบ เลี้ยงปลาไหล ไว้กินเองและออกจำหน่าย จากการติดตาม เกษตรกร บางราย กำลังเพาะเมล็ดลงในแปลงเพาะชำอยู่ บางรายก็ปลูกจนได้เก็บเกี่ยวผลผลิต และนำมาบริโภคบ้างแล้ว และก็สามารถเก็บเมล็ดพันธ์ใว้เพาะปลูกในรุ่นต่อไป และบางรายก็ยังไม่ได้เพาะปลูกเนื่องจากน้ำมีไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ส่วนเมล็ดพันธ์พืชบางชนิดที่สามารถเพาะปลูกได้ในห้วงฤดูหนาวที่จะดำเนินการเพาะเเละปลูกต่อไป

สนับสนุนโดย ufabet

Be First to Comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *