Press "Enter" to skip to content

กำลังก่อสร้าง ระวังตกขอบทางถนน โรงพยาบาลสันทราย-แม่ริม


สำนักสร้างทางที่ 1 แจ้งว่าโครงการก่อสร้างทางหลวง (ทล.) 1260 ตอนศรีบุญเรือง-โรงพยาบาลสันทราย สายทางนี้กำหนด งบก่อสร้างกว่า 200 ล้าน เนื่องจากเป็นเส้นทางสัญจรที่มีปริมาณจราจรสูงถึง 30,325 คันต่อวัน เชื่อมโยงระหว่าง ทล.107 (อำเภอแม่ริม) กับทล.1001 (อำเภอสันทราย-อำเภอพร้าว) ระยะทาง 5.250 กม. โดยได้ทำการขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องผิวแอสฟัลต์ เป็น 4 ช่องจราจรผิวคอนกรีต งานก่อสร้างตามแผนจะแล้วเสร็จในปี 2564

อ่านต่อ..

Be First to Comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *